Miljø

Miljøfyrtårn

MisjeCollection ble Miljøfyrtårn sertifisert 6.2.2023.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Jeg ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør MisjeCollection miljøbevisste i de valgene som tas.

Nedenfor finne detaljer om arbeidet MisjeCollection gjennomfører for økt bærekraft og bedre miljø gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen

 

MILJØMÅL: 2023 2024

MÅLOPPNÅELSE: 2022  2023

MILJØRAPPORTER: 2022 2023

KLIMAREGNSKAP: 2022 2023

 

PRODUKTEGENSKAPER

Oversikt over de produktegenskapene og innhold i produkter solgt fra MisjeCollection

Fingerbøl

  • Porselen
  • Société Générale de Surveillance (SGS) godkjent maling

Julekuler og påskeegg

  • Glass
  • SGS godkjent tradisjonell kinesisk pigmentmaling 

Souvenir (Magnet, Nøkkelring, Negleklipper, Flaskeåpner, Papirklyper, Pins/Jakkemerker)

  • Dekorasjon: Digitaltrykk 
  • Materiale: Metall, Epoksy

Pynteputer

  • Overtrekk: 100 % Polyester – Microfiber
  • Fyll: 100% polyester

 

Miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nå kan Miljøfyrtårn sertifisering synes voldsomt for et enkeltpersonforetak uten faste lokaler, men det er miljømessige hensyn som må og bør tas selv for et så lite foretak. 
Jeg etablerer nå et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet, og hjelper meg med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen avfall/ombruk, innkjøp og transport. 

Hvert år skal jeg innrapporterer tall for mine aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres dere til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av mine varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir meg nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til MisjeCollection fremover. 

Planer for klima- og miljøarbeidet 

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet, og som Haugalandets ledende aktør innen lokale souvenirprodukt, har jeg satt som mål å jobbe for en mer bærekraftig verdikjede. Jeg vil jobbe for å påvirke verdikjeden, fra hvilke produkter jeg kjøper inn og selger, hvordan jeg transporterer produktene og hvordan avfall håndteres.  

Det etterstrebes å benytte mest mulig lokale og nære aktører der hvor dette er mulig, og produktenes bærekraft skal være en del av innkjøps-beslutningene. Fra en stadig større del av mine kunder er også bærekraft blitt et krav. Noe kan lett endres, andre ting vil være utfordrende å kunne påvirke. Noen produkter kan produseres lokalt, andre er vi nødt til å bestille i utlandet. 

Jeg har definert 3 miljømål ifm sertifiseringen. Se link lenger oppe.

 

Etikk

En del av kravet til Miljøfyrtårn sertifiseringen går på etikk og arbeidsforhold til arbeiderne hos mine leverandører. De som maler julekulene, har gått på egne kinesiske spesialskoler fra høyskole og oppover, er 25+ år og har gode arbeidsforhold. Dette er dokumentert og godkjent som en del av Miljøfyrtårn sertifiseringen. Maling av julekuler har en lang tradisjon i Kina og er en ettertraktet utdanning og jobb. 

 

Hva kan dere hjelpe med?
Jeg synes det er spennende å ha fått en ny dimensjon inn arbeidet med MisjeCollection, og har dere innspill hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos MisjeCollection tar jeg imot innspill med glede.

Med miljøvennlig hilsen

Kurt Misje

Tlf. 40037422
kurt.misje@live.no